กกต.มหาสารคาม พร้อมรับสมัคร ส.ส. 4-8 ก.พ.62

กกต.มหาสารคามเตรียมสถานที่พร้อมรับสมัคร ส.ส. 4-8 ก.พ.62

ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเมหาสารคาม จัดการประชุมอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งจังหวัดเมหาสารคาม เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมการทำหน้าที่ในการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่24มีนาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ของจังหวัดมหาสารคาม

 

พันตำรวจโท อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง กกต.จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันรับสมัคร สส.ในวันที่4-8กุมภาพันธ์ 2562 และในการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24มีนาคม 2562 ไว้อย่างเต็มที่แล้ว เชื่อว่าไม่น่าจะมีสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด ได้พร้อมทั้งบุลากรถึงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าว่า ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62 เท่านั้น โดยวันที่ 17 มี.ค. 62 คือ วันเลือกตั้ง

จังหวัดมหาสารคามมี13อำเภอ 131 ตำบล แบ่งเขตเลือกออกเป็น5 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1ประกอบด้วย อำเภอเมืองมหาสารคาม-อำเภอแกดำ- -อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)เขตเลือกตั้ง เขต 2ประกอบด้วย อำเภอวาปีปทุม –อำเภอบรบือ(ยกเว้น ต.วังไชย ต.โนนแดง ต.หนองคูขาด และ ต.โนนราษี เขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาดูน อำเภอนาเชือก(ยกเว้นตำบลสำโรง ต.หนองแสง ต.ปอพาน ต.หนองแม๊กและ ต.หนองเรือ) เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 1.อำเภอกุรัง 2.อำเภอนาเชือก(เฉพาะตำบลสำโรง ต.หนองแสง ต.ปอพาน ต.หนองแม็ค ต.เหล่า ต.หนองเรือ) 3.อำเภอโกสุมพิสัย(เฉพาะตำบลหัวขวาง ต.ยางน้อย ต.วังยาว ต.เขวาไร่ ต.แพง ต.หนองเหล็ก ต.เหล่า ต.หนองบอน ต.โพนงาม ต.ยางท่าแจ้ง ต.หนองกรุงสวรรค์ และ ต.ดอกลาง) 4. อำเภอบรบือ(เฉพาะ ต.วังไชย ต.โนนแดง ต.หนองคูขาด และต. โนนราษี) เขตเลือกตั้งที่ 5ประกอบด้วย 1.อำเภอกันทรวิชัย 2.อำเภอเชียงยืน 3.อำเภอชื่นชม 4 อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะ ต.หนองบัว ต.เลิงใต้และ ต.เขื่อน)

จังหวัดมหาสารคามประชากรจำนวน 963,072 คน ค่าเฉลี่ย50,927 ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 940,911 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต มี ส.ส.ได้ 5 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น