X

ม.มหาสารคาม โชว์ฝีมืออัพเกรดสินค้าพื้นบ้านสู่สากล ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

()

มหาสารคาม – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair” อัพเกรดสินค้าพื้นบ้านสู่สากล ขนงานวิจัยและพัฒนาเน้นสร้างรายได้ชุมชนเพียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 17   โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทาง วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Techno Farm Fair”

เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ การวิจัยและการนำความรู้ทาง เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ

เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร

งาน Techno Farm Fair จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชากา รใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งทางเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่ มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางด้ านวิชาการ อีกทั้งได้จัดประกวดและเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรด้วย

เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนกา รสอนและการบริการวิชาการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลงานทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ นิทรรศการแสดงความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการจำหน่าย Better life with biotechnology อาทิ แหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ ผลิตภัณฑ์น้ำหมักผลไม้ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม และโยเกิร์ตคงตัว พืชในขวดแก้ว การทำ Bakery ข้าวเกรียบแหนม น้ำนมข้าวโพดผสมแครอท ผลิตภัณฑ์เซรั่มสกัดจากข้าว เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์น้ำซอสอะมิโนสกัดจ ากถั่วเหลืองสำหรับพืช ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม นาสีนวน ผลิตภัณฑ์ชุดเพาะปลาเอนกประ สงค์ ผลิตภัณฑ์ Aquaponic ปลาสวยงาม และอาหารปลาปลอดภัย

เกษตรแฟร-มมส-มหาสารคาม-ข่าว-เกษตร

นอกจากนี้ ยังจัดการแข่งขันและประกวดต ่างๆ เช่น การแข่งขันตำลีลาสะบัดเอว แซ่บ แซ่บ ,การแข่งขันไก่แจ้สวยงามจัง หวัดมหาสารคาม ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากสาขาต่างๆ เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงาน ได้ที่บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330