จับมือดีเจวิทยุและสื่อมวลชน ปั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐ

โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช

มหาสารคาม – ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังสื่อ จับมือนักจัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายและแนวทางประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายรัฐบาล

ที่โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความมั่นคง กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและแผนประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์กับการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สู่สังคมรู้รักสามัคคี ด้วยใจเทิดทูนสถาบันของชาติ” โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุหลักในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 70 คน และสื่อมวลชน จำนวน 10 คน รวม 80 คน เข้ารับฟังการบรรยาย นอกจากนี้ยังมีคณะวิทยากรจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และบรรยายให้ความรู้เพื่อให้เห็นความสำคัญของความสามัคคีอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ

โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช

นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จะเน้นเรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อให้เกิดความปรองดอง เริ่มจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์กับการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สู่สังคมรู้รักสามัคคี ด้วยใจเทิดทูนสถาบันของชาติ” โดยปลัดจังหวัดมหาสารคาม, การบรรยายหัวข้อ “สมานฉันท์ ปรองดอง รู้รักสามัคคี สู่ความมั่นคง เพื่อพี่น้องชาวมหาสารคาม เราพร้อมอยู่เคียงข้าง” โดยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช

เน้นการเสริมสร้างแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง โดยมี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ มาถ่ายทอดความรู้หัวข้อ “สื่อวิทยุกับการสร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจในนโยบายของรัฐ”, การแบ่งกลุ่มระดมสมอง “ทำอย่างไรคนบ้านเราจะรักกัน” และการนำเสนองานจากการแบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เปิดวิสัยทัศน์ ในฐานะสื่อมวลชน “จะมีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างไร ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามจึงมีความสมานฉันท์ ปรองดอง รักและสามัคคีเกิดเป็นสังคมที่สงบสุข” ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย

โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช

“นอกจากนี้เรายังมีเวิร์คชอปให้พี่น้องนักจัดรายการวิทยุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นระดมสมองวางแนวทางด้านการสื่อสาร ในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเรา ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั่วทั้งจังหวัดไปพร้อมๆกัน และโครงการนี้เรายังต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและปีถัดๆไป ซึ่งจุดมุ่งหมายของเราต้องการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้กับพี่น้องชาวมหาสารคาม โดยเฉพาะนำสื่อวิทยุที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดกว่า 70 สถานี เป็นแกนหลักในการสร้างความสามัคคีในครั้งนี้” น.ส.วิภาดา กล่าว

โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช โครงการความมั่นคง-นักจัดรายการ-มหาสารคาม-ปสช

นางสาววิภาดา กล่าวต่อว่า โครงการเสริมสร้างความมั่นคง กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและแผนประชาสัมพันธ์งานความมั่นคง จังหวัดมหาสารคาม ที่ดำเนินการจัดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามให้มีความรู้รักสามัคคี รวมถึงการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม ได้อย่างสงบสุขโดยอาศัยสื่อช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อมวลชนและเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ตลอดจนเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความแตกแยกด้านความมั่นคงของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น