X
มมส

มมส จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย

มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย เวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Joint Conference on Computing: AJCC 2024) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยกว่า 35 สถาบัน


โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) (EEAAT) รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร ประธานเครือข่าย AJCC และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ประธานเครือข่าย AUC2 ร่วมในพิธีเปิด พร้อมส่งมอบธงสำหรับเจ้าภาพปี 2025 ให้แก่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งที่ 13 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารปฏิบัติกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการวันนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยกว่า 35 สถาบัน เป็นงานประชุมวิชาการที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย รวบรวมการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักวิชาการที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ


กิจกรรมในงานจัดบรรยายพิเศษจาก Special Keynote โดย Prof.Patrick Doherty, Head of the Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems Division at IDA Linköping University, Swedenบรรยายเรื่อง “Collaborative Robotics for Emergency Rescue : A Distributed Task and Information Perspective by” นายไชยณัฐ จามรมาน บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด มหาชน บรรยายเรื่อง “การสร้างขีดความสามารถ ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์” และนายวงศ์วิวัฒน์ ศิริทัศนกุล บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บรรยายเรื่อง Education Technology and Platforms for Smart Universities โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีบทความร่วมนำเสนอในแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบ Onsite และ Online จำนวน 315 ผลงาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330