ม.มหาสารคาม ลงทุ่งจัดเต็ม สืบสานประเพณี”เกี่ยวข้าววันพ่อ”

มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

มหาสารคาม- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชวนนิสิตและบุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว หรือ เก็บเกี่ยววันพ่อ สืบทอดประเพณีและวิถีชาวนาอีสานอันดีงาม 

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) ที่แปลงนาโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

บรรยากาศก่อนลงแปลงนา บรรดาผู้บริหารได้ตั้งแถว รำหน้าขบวนแห่กลองยาว นำนิสิต บุคลากร เดินตามจังหวะเสียงดนตรีเสียงเพลงจากกลองยาว พร้อมด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสิต มมส ไปแล้ว นั่นก็คือ นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่งกายชุดแฟนซี จัดเต็ม พร้อมการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อนที่จะร่วมกันลงแขกเกี่ยว บนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ 105

มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งได้ดำเนินการปักดำแล้วในวันแม่ และช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อสืบทอดประเพณีอีสานอันดีงามของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม มมส-เกี่ยวข้าว-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น