X
พลังงาน 77

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน แนะใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดจริง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รณรงค์ประหยัดพลังงานช่วยประชาชนลดรายจ่าย ชูไอเดียหลัก “พลังงานเพื่อทุกคน” และสนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน 19 ชนิดช่วยประหยัดจริง

(16 มิถุนายน 2565) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงานเพื่อทุกคน Energy for All”  โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธี มีผู้มาร่วมงานมากกว่า 250 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในส่วนกลางและศูนย์บริการวิชาการทุกภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังงานคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2”  กิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้น สงผลกรทบต่อประชาชนทุกระดับและภาคธุรกิจทุกด้าน รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนตามแนวทางดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกกษา องค์กรภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น  การประยัดใช้ไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์  รถยนต์ประหยัดพลังงาน การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ ภูมิปัญญาของชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ พพ. ให้ความสำคัญถึงโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งหากประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาดประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อีกมาก ซึ่งมีทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส เตารังสีอินฟราเรด เครื่องทอดน้ำมันท่วม กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา ฉนวนใยแก้ว สีทาบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์การเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาคจะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทำได้ทันที และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้    โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง

นายเปลี่ยน วาทโยธา  หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่  2 กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า  ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค  มีภารกิจหลักปฎิบัติงานในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรม สาธิตการใช้เทคโนโลโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนให้กับหน่วยงาน เครือข่าย สถานศึกษา ภาคธุรกิจเอสเอ็มอี และประชาชน โดยลงลึกในระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความประหยัดและการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330