X

มหาสารคาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มประชาชนวันแรกคึกคัก

มหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีนคืนความเข้มแข็งให้มหาสารคาม”ปี 2564 กลุ่มประชาชนวันแรก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัคซีนคืนความเข้มแข็งให้มหาสารคาม” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างพอเพียง และทั่วถึงทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคทางเดินหายใจรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน และกลุ่มอายุ18-59 ปี ที่มีความสมัครใจฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่เป็นโรคติดต่ออันตราย และเป็นปัญหาธารณสุขสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งการใช้วัคซีนในการป้องกันโรค ควบคู่กับมาตรการการป้องกันอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ต่างร่วมมือกันรณรงค์และขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน ซึ่งขอเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น พร้อมมาตรการส่วนบุคคล ที่ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ด้านนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรม“วัคซีนคืนความเข้มแข็งให้มหาสารคาม” เป็นการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม โดยไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง ซึ่งล่าสุดประเทศไทยพบมีรายงานผู้ป่วย แพร่ระบาดในทุกจังหวัด โดยจังหวัดมหาสารคาม จากข้อมูลวันที่ 6 มิถุนายน 24564 มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 396 ราย รักษาหายแล้ว 341 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย ดังนั้น หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคน มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างพอเพียงชาติ ที่จะลดการแพร่ระบาดและความรุนแรงได้

ขณะที่นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริการฉีดวัคซีป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน กลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่มีความสมัครใจฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” และได้รับการนัดหมายให้มาฉีดวันนี้

ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ระดมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนประชาชน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน มีจุดพักคอยสังเกตอาการ จุดบริการให้คำปรึกษา และจุดนัดหมายในการฉีดวัคซีนเข็มสองครั้งอย่างเป็นสัดส่วน มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยแต่ละจุดจะมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ภายหลังการฉีดวัคซีน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การ ฉีดวัคซีป้องกันโควิด-19 ควบคู่กับมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง ทางกายภาพ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล จะช่วยลดอัตราการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตรวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงขอเชิญประชาชนมาร่วมกันฉีดวัคซีป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้จังหวัดมหาสารคามแข็งแรง และประเทศไทยเดินหน้าต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330