วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม

ชาวมหาสารคาม หลอมใจจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระปิยมหาราช”

มหาสารคาม – พสกนิกรชาวมหาสารคาม หลอมใจร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ได้ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้ร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที

วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยะประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม วันปิยมหาราช-สมเด็จพระปิยมหาราช-จุดเทียนชัย-มหาสารคาม

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330