มมส. จัดกิจกรรมลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 

ลงแขกดำนา มมส-ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

มหาสารคาม – มมส. จัดกิจกรรมลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” 

ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อถึงช่วงฤดูกาลดำนา คณะบุคลากรและนิสิตรั้วเหลืองเทา- มมส จะรวมพลังจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” หนึ่งในกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของการทำนาที่นับวันจะเลือนหาย

ลงแขกดำนา-มมส-ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

วันนี้ (24 สิงหาคม 2561)  ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวย กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” บริเวณโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขตพื้นที่ขามเรียง ด้านหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน กว่า 500 คน ร่วมกันลงแขกปักดำนาบนเนื้อที่ 7 ไร่ ด้วยพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา และบรรยากาศคึกคัก ซึ่งนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างแต่งกายจัดจ้าน จัดเต็ม ในชุดแฟนซีแปลกตา แต่งหน้าทาปาก จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เดินขบวนฟ้อนรำสร้างสีสัน เข้าภายในบริเวณงาน สร้างสีสันให้ครึกครื้น อีกทั้งลงแรงช่วยดำนาด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมลงแขกดำนาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของนิสิต ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย ทำให้นิสิตและเยาวชนรุ่นหลังเห็นเป็นต้นแบบเรื่องของการลงแขกดำนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย และตระหนักถึงคุณค่าของข้าวแต่ละเม็ด ได้สัมผัสถึงความยากลำบากของชาวนาไทยอีกด้วย

ลงแขกดำนา มมส-ปลูกวันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-มหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น