มหาสารคาม-เรียกประชุมด่วนรับมือไวรัส”โควิด-19″จับตาแรงงานกลับจากเกาหลี 3 ราย

โควิด-19

มหาสารคาม – ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วนรับมือไวรัส”โควิด-19″จับตาแรงงานกลับจากเกาหลี 3 ราย อนุมัติใช้โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัด เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย

ที่ห้องประชุม บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รอง ผวจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด- 19 มาตรการแนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.โรคติดต่อ พศ. 2558 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังกระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยมีโอกาสจะขยายตัวจากระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะมีการระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการรับการระบาดดังกล่าว จังหวัดมหาสารคามจึงได้การจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเสนอ อาทิ การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่านสถานพยาบาลและชุมชน โดยจะมีการคัดกรองที่โรงพยาบาล และ เฝ้าระวัง เชิงรุกในชุมชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ไปทำงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ที่มีภูมิลำเนาใน จ.มหาสารคาม จำนวน 3 คน

โดยจะใช้วิธีจัดโซนนิ่งเพื่อแยกโรคในพื้นที่ที่จัดไว้ หรือ home quarantine โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน อสม.ผู้นำชุมชน อปท. พร้อมเร่งรัดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยจะมีการสื่อสารความเสี่ยงผ่านทางสื่อมวลชน สื่อโซเซียล และ อสม.เคาะประตูบ้าน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ใช้สถานที่ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย หากเกิดการระบาดและมีผู้ป่วยจำนวนมากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้ พร้อมตั้งศูนย์ประสานงาน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สายด่วน 1422

นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถึงแม้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด – 19 จะยังไม่พบการระบาดในพื้นที่มหาสารคาม แต่ขอความร่วมมือ ในการป้องกันตนเอง ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ควบคู่กับการสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่สามารถทำได้เอง ก็จะช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น