มหาสารคาม-สื่อมวลชนจิตอาสา แจกอุปกรณ์การเรียนและกีฬา-ทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว

มหาสารคาม

มหาสารคาม – สื่อมวลชนรวมพลังทำดี  มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

ที่โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม  สื่อมวลชนทุกแนง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

นายสมไชย พจน์วิวัฒน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ที่เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสามอบชุดอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ และมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ทุนละ 1000 บาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งถือเป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแก่สังคมไทย โดยทางชมรมฯ ได้เลือกโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครั้งนี้

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายสมไชย พจน์วิวัฒน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงาน และเป็นการสานสัมพันธ์กับพี่น้องชุมชนบ้านป่าข่างโนนลานอีกด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย วันนักข่าว ถือกำเนิดมาจากนักข่าวรุ่นบุกเบิก ที่ได้ร่วมกันชุมนุมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อสมัยก่อนหนังสือพิมพ์สำนักต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับ “วันนักข่าว” เป็นอย่างดี โดยถือเป็นวันหยุดการทำงานของนักข่าว จึงทำให้วันที่ 6 มีนาคม จะไม่มีหนังสือพิมพ์ออกมาวางจำหน่ายเนื่องจากนักข่าวหยุด แต่ในปัจจุบันประชาชนต้องการข่าวสารกันมากขึ้นทำให้ทุกวันนี้ วันนักข่าวไทย ไม่ใช่วันหยุดอีกต่อไป แต่ยังคงมีไว้เพื่อแสดงถึงความสำคัญแก่นักข่าวดังอดีตที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนกิจกรรมวันนักข่าวจังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ผู้สื่อข่าวจากทุกสำนักจะได้มารวมตัวทำกิจกรรมความดี และร่วมรำลึกถึงบุคคลสำคัญในวงการวิชาชีพ และร่วมสนทนาถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงทิศทางการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น