X
ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม

ชาวบ้านร้องตรวจสอบหน่วยงานแจกไก่ไข่ป่วย ในโครงการ”ทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน”

มหาสารคาม -ตรวจสอบกรณีการแจกไก่ในโครงการ “ทฤษฏีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่”  หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนไก่พันธุ์ไข่ ที่ได้รับจากปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพไม่สมบูรณ์ป่วยและทยอยตายเกือบหมด 

จากกรณีที่มีชาวบ้านในเขตอำเภอเชียงยืน อำเภอชื่นชมและอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ซึ่งมีการแจกไก่พันธุ์ไข่แก่เกษตรกร ครอบครัวละ 5 ตัว แต่เมื่อถึงเวลาได้รับไก่มากลับพบว่าไก่มีสภาพไม่สมบูรณ์ บางตัวขนร่วง ผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายไก่ที่มีอายุมาก และที่สำคัญคือ ไก่หลายตัวมีอาการป่วยตั้งแต่วันแรกที่รับมา ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่า เหตุใดไก่ที่ได้รับมาจึงมีสภาพเจ็บป่วยไม่สมบูรณ์ และไก่ไม่แข็งแรงพร้อมให้ไข่เหมือนกับไก่ที่เคยได้รับมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” นี้มีปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดูแลโครงการ
ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม
นายเพชร จันทวาปี  อายุ61ปี บ้านเลขที่ 32  ม.4 บ้านหนองบัวคู  ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เล่าว่า  ได้รับไก่ มาในวันที่ 4 กรฏฏาคม 2561 ในโครงการทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ของปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม     ช่วงที่ไปรับไก่ได้เห็นสภาพแล้วตนเองไม่อยากรับมาเลี้ยง เพราะแรกเห็นตัวไก่มีสภาพผอม มีน้ำไหลออกจากจะงอยปากคล้ายเป็นหวัด ผิวหนังเหี่ยวย่น ขนที่บั้นท้ายไก่หลุดร่วง ซึ่งโดยรวมดูแล้วไม่ใช่ไก่สาว แต่คล้ายไก่ปลดระวางและป่วยร่วมด้วย ซึ่งเมื่อได้รับมาแล้วเจ้าหน้าที่แนะนำว่ายังไม่ต้องให้อาหารแต่ให้กินยาชนิดหนึ่งแทน ซึ่งฉลากซองยาเขียนไว้ว่าห้ามใช้ในไก่พันธุ์ไข่ เมื่อเจ้าหน้าที่บอกจึงทำตาม แต่ยังไม่ทันครบวันไก่ก็ตายไป 1 ตัว และอีก 3 วันต่อมาก็ตายไปอีก 2 ตัว ทำให้ตอนนี้เหลือไก่เพียงสองตัวแต่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ไก่รอดชีวิต ซึ่งตนเองรู้สึกเสียดายไก่และเสียดายงบประมาณของโครงการ  จึงอยากให้หน่วยงานรับผิดชอบ ตรวจดูความผิดปกติของไก่ที่จัดซื้อมาก่อนที่จะแจกให้กับชาวบ้าน
ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม
ขณะที่นางวารุณี  วรศรี   บ้านเลขที่ 85 ม.4 บ้านหนองบัวคู  ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ 5ประสานฯ  โดยระยะแรกได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ที่ศูนย์ปราชญ์ชุมชนแห่งหนึ่ง  ต่อมาทางโครงการได้เรียกให้ตนและเพื้อนบ้าน 14 ครอบครัวไปรับไก่กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ  ครอบครัวละ 5 ตัว โดยสภาพของไก่ที่เห็นวันแรกส่วนใหญ่มีลักษณ์เหมือนไก่แก่ที่เซื่องซึม ไม่ร้องหรือแสดงอาการสดชื่น ขนที่หางหลุดจนเห็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นและมีจุดช้ำหลายแห่ง ทำให้เพื่อนบ้านที่มารับไก่ด้วยกันไม่กล้านำไก่กลับไปเลี้ยงที่บ้าน จึงได้ฝากให้ตนไปเลี้ยงแทน อีก 10 ตัว โดยสัปดาหืแรกไก่ตาย 4 ตัวตาย ต่อมีอีก 2 สัปดาห์  ไก่ตายอีก 2 ตัว รวมเป็น 6 ตัว  ส่วนไก่ที่รอดก็ต้องไปซื้อยาพร้อมให้อาหารบำรุงจึงค่อย ๆ กลับมาร่างการแข็งแรง  ซึ่งตนรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดไก่พันธุ์ไข่ที่ได้รับมาจึงตายง่าย ส่วนที่เหลือก็มีสภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงจนเป็นภารพต้องเสียเวลามาดูแลรักษาไก่เพิ่ม    นอกจากนี้ยังฝากข้อคิดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การที่หน่วยงานมาส่งเสริมเกษตรถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรพิจารณาถึงคุณภาพของปัจจัยการผลิตหรือสัตว?ที่ส่งมาให้เลี้ยงด้วยว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และเป็นไปตามความประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ด้วย ต้องนำสิ่งที่ดีมาให้เกษตรมาเลี้ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ตาม  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกษตรกรซ้ำใจมาก เพราะแทบไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม ไก่ป่วย-เกษตรกร-แจกไก่-ปศุสัตว์--มหาสารคาม
ด้านนายโฆษิต เหล่าสุวรรณ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาดูน  ร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบโครงการ “ทฤษฏีใหม่ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ” หลังชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้รับแจกไก่พันธุ์ไข่มาเพื่อเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารในครัวเรือนตามแนวทางเกษตรพอเพียง ซึ่งเมื่อลงพื้นที่พบว่าไก่ที่ชาวบ้านได้รับแจกมามีปัญหาสุขภาพและป่วยตาย คุณภาพของไก่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่อยากให้เกษตรกรสามารถนำไก่ไปเลี้ยงแล้วเกิดผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการ ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ชาวบ้านมองว่าเสียประโยชน์ และอาจเป็นการใช้งบประมาณรัฐที่สิ้นเปลือง ต่อจากนี้ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมหาสารคาม จะนำข้อมูลไปประชุม ส่งเรื่องให้ภาคีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความผิกปกติของโครงการภาครัฐ และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอบถามถึงข้อเท็จจริงทั้งเรื่องงบประมาณ รายละเอียดหรือข้อกำหนดของโครงการ ขึ้นตอนการตรวจรับ คุณภาพของไก่ และหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330