X
เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม

มหาสารคามเชิญเที่ยว 3 หมู่บ้านวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน

มหาสารคาม – ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เปิดตัวหมู่บ้านวัฒนธรรมอีสานและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน

จังหวัดมหาสารคาม มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ตั้งเป้าส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เปิดตัว 3 หมู่บ้านท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ และบ้านแพง หมู่ที่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้านต่างมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ชุมชน พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีสานและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชน

เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้านนโยบายสร้างรายได้ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคามจึงได้ตั้งคณะทำงานที่มาจากภาคเอกชน ประชาชน และภาควิชาการ ร่วมกันคัดสรรจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามถือเป็นจังหวัดกึ่งกลางภาคอีสานที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และงดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่ความค่าแก่การศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนได้มาสัมผัสและเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม

ด้านนางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ และบ้านแพง หมู่ที่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย โดยได้จัดกิจกรรมเวทีสร้างการมีส่วนร่วม การค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ชุมชน และDNAชุมชน การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สถานที่ สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว การประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากการประเมิน จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 และกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการในวันนี้ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน การจัดแสดงนิทรรศการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 13 อำเภอ

เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวน นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้เดินหน้าพัฒนาแต่ละพื้นที่เปนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตร เพราะช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก พึ่งพาตนเองได้ จากการขายสินค้าและบริการที่เกิดจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพคน สินค้า บริการ และชุมชน ให้พร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว

เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม เที่ยวท่อง-วัฒนธรรม-มหาสารคาม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

สุรเชฐ สัจจลักษณ์

ผู้สื่อข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ประจำจังหวัดมหาสารคาม / สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม / ผู้ผลิตสื่ออิสระ / Email : [email protected] / LINE : chet7330