จังหวัดนนทบุรี จัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ” อย่างยิ่งใหญ่

วันนี้ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานแถลงข่าวงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” ขึ้นที่ สวนเฉลิมกาญจนาภิเษก โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงนางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ก็ได้ขึ้นร่วมแถลงข่าวบนเวทีด้วย
สำหรับการ จัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 (4 วัน 4 คืน) ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพิ่มรายได้กับท้องถิ่น สำหรับผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิเช่น ขบวนแห่ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รวบรวมอัตลักษณ์ของชาวนนท์กว่า 9 ขบวน
ชมนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
การแสดงสุดยอดศิลปะวัฒนธรรม
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง
การประกวดรีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกวดวงกลองยาว
เยี่ยมชมลานวัฒนธรรม การแสดงลิเก และถ่ายภาพคู่กับอุโมงค์ไฟสวยงาม
นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธ หมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งรวบรวม และจำลองวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีในอดีต บูธชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูธสภาวัฒนธรรม 6 อำเภอ บูธกลุ่มชาติพันธุ์ 3 กลุ่ม อีกทั้งมีกิจกรรมล่องเรือ กินลม ชมสะพาน ที่ไม่ควรพลาด จัดในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ 1 เมษายน 2562 โดยเรือท่องเที่ยวรอบแรก เวลา 17.00 น. รับนักท่องเที่ยว 100 คน จากท่าเรือปากเกร็ด ล่องผ่านสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ มายังอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และรอบสุดท้ายออกจาก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก กลับไปยังท่าเรือปากเกร็ด เวลา 20.30 น. กิจกรรม Maha Chesadabodindranusorn Bridge Night Run @ Nonthaburi” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. Start/Finish อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกบริเวณริมน้ำศาลาจัตุรมุข ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร และกิจกรรม“วันเดียวเที่ยวเมืองนนท์”ONE DAY TRIP ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสเสน่ห์เมืองนนทบุรี ชมทิวทัศน์อันสวยงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวิถีชีวิตชาวเกาะเกร็ด ตกเย็นเที่ยวชมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฏาบดินทร์ รับจำนวนจำกัด เพียง 400 ท่าน
ในการนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้นำสื่อมวลชนร่วมล่องเรือเพื่อถ่ายภาพทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามริมน้ำสองฝั่งเจ้าพระยา เช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่ง เป็นพระอารามสำคัญในรัชกาลที่ 3 และใกล้นิวาสถานของพระอัยกาและพระอัยกีฝ่ายพระราชมารดาเจ้าจอมมารดาเรียม อันเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างเป็นพระอารามหลวงถวาย โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นพระราชนิยมผสมผสานแบบจีน “พระพุทธมหาโลกาภินันทฏิมา”พระประธานในพระอุโบสถที่ทรงรับสั่งให้นำทองแดงที่พบจาก อ.จันทึก จ.นครราชสีมา มาหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ โดยมีพุทธลักษณะงดงามตามแบบแผนของพระองค์ ซึ่งมาถึงในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นธุระในการสร้างให้เสร็จ ยังมี “พระพุทธรูปศิลาขาว” ที่อยู่ภายในพระวิหารบรรยากาศภายนอกสบายตาร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และชมไฟประดับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ยามค่ำคืน พร้อมเชิญชวนสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมายังจังหวัดนนทบุรี ได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และมาร่วมงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 (4 วัน 4 คืน) ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อันจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้และปลุกกระแสความน่าสนใจให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดนนทบุรีเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น