X

นราธิวาส-อนุบาลนราธิวาสร่วมปลูกฝังเด็กรักประชาธิปไตย

นราธิวาส-อนุบาลนราธิวาสร่วมปลูกฝังเด็กรักประชาธิปไตย ใช้สิทธิ์ 1 เสียงของตนเองให้เกิดการพัฒนาในรั้วโรงเรียน

( 9 มิ.ย. 66 ) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมใช้สิทธิ์ของตนเองเพื่อเลือกประธานนักเรียน โดยมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข รู้จักการรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เคารพกฏหมาย มีความภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า จนกระทั่งเวลาเปิดหีบ ที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์ โดยในปีนี้โรงเรียนอนุบาลได้ความอนุคราะห์จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสในการนำระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ ซึ่งมีความสะดวกสบายสำหรับเด็กนักเรียน สามารถกดเบอร์และยืนยันได้ทันที หรือหากเปลี่ยนใจก็สามารถกดยกเลิกและยืนยันใหม่อีกครั้ง ก่อนที่จะนำบัตรการยืนยันมาหย่อนในหีบอีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจเชคคะแนนเสียงที่ได้จากเครื่องที่มีความรวดเร็วและทราบผลได้ทันที


อย่างไรก็ตามในการใช้สิทธิ์ครั้งนี้นักเรียนจะสามารถเรียนรู้วิธีการการเลือกตั้ง และสามารถแก้ปัญหาที่พบได้ทันที โดยจากการลงลายมือชื่อพบว่าบางชื่อไม่มีในทะเบียนลงลายมือชื่อ นักเรียนก็สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฏในการเลือกตั้งซึ่งนักเรียนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกขนมบ้างเล็กน้อย แต่ตรวจสอบแล้วเป็นการแบ่งปันขนมระหว่างนักเรียนด้วยกัน


ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสได้เปิดโอกาสให้นักเรียนรวมกลุ่มตั้งพรรค เพื่อลงสมัครเป็นเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีเด็กๆ รวมพรรคและลงสมัครทั้งหมด 7 พรรค แต่ละชื่อมีการล้อจากพรรคการเมืองใหญ่ระดับประเทศ อาทิ พรรคอนุบาลก้าวไกล พรรคคิดแล้วทำ พรรคอนุบาลภูมิใจเธอ พรรคอนุบาลก้าวพัฒนา พรรคอนุบาลพัฒนา พรรคอนุบาลเพื่อเธอ และพรรคอนุบาลก้าวหน้า ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคหาเสียง 1 สัปดาห์ก่อนที่จะใช้สิทธิ์ในวันนี้ ตั้งการการเปิดเวทีปราศัยหน้าเสาธง การประกาศเสียงตามสาย และรวมถึงการเดินหาเสียงแบบเคาะห้องเรียนตามชั้นเรียนต่างๆ


ด้านนายพนาไพร มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีประชาธิปไตยในโรงเรียน รู้จักการรวมกลุ่มตั้งพรรค กำหนดนโยบาย เป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักกรอบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถนำไปใช้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


ด้านเด็กชายณัฐชนน พรหมชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า การใช้สิทธิ์ครั้งนี้ดีใจมากที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตนเอง เชื่อว่า 1 เสียงของตนเองมีความสำคัญในการเลือกพรรค เลือกคนที่อยากได้มาพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก อยากให้พรรคที่เลือกหรือพรรคที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง


สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งนั้นจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการทันทีที่เลือกตั้งเสร็จ และจะมีการนับบัตรในหีบอีกครั้งในเวลา 15.00 น. เพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยในวันนี้มีผู้มีสิทธิ์ที่เป็นนักเรียนรวม 1,129 คน และครูอีก 111 คน ในจำนวนนี้ติดราชการ 5 คน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน