X

นราธิวาส-ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)

นราธิวาส-มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)สร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
คุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า คุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow) โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ผศ.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีในครั้งนี้


ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม. 22 และสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)ในกิจกรรมพลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นการสร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย และเพื่อเป็นการส่งต่อน้ำใจและรวมถึงกระจายอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนราธิวาส


โดยได้มีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับมอบเครื่องทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลนราธิวาสราช นครินทร์, โรงพยาบาลระแงะ, โรงพยาบาลบาเจาะ, โรงพยาบาลศรีสาคร, โรงพยาบาลตากใบ, โรงพยาบาลสุคิริน, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, โรงพยาบาลรือเสาะ, โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านตอ หลัง, รพ.สต.บองอ, รพ.สต.มะรือโบตก, รพ.สต.บ้านซีโป, รพ.สต.ปะลุกาสาเมาะ, รพ.สต.ไอร์แยง, รพ.สต.กลูบีม รพ.สต.พร่อน, รพ.สต.ศาลาใหม่, รพ.สต.ร่มไทร, รพ.สต. สว นอก, รพ.สต.ลำภู, รพ.สต. โคกเคียน, รพ.สต.บางปอรพสต.กะลุวอเหนือ, รพ.สต.มูโนะ, รพ.สต.ปูโยะ, รพ.สต. ปาเสมัส, รพ.สตบ้านกวาลอซีรา, รพ.สต.บาตง, รพสตอูย, รพ.สต.ผดุงมาตร, รพ.สต.มะรือโบออก และรพ.สต.บูกิต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน