X

นราธิวาส-ส่งฮุจญาตกว่า 200 คนไปฮัจย์!

นราธิวาส-เลขาฯ ศอ.บต.ส่งฮุจญาตกว่า 284 คน ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจําปี ฮ.ศ. 1444 ย้ำ !! ภาครัฐพร้อมอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง เพื่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.00 น.ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจําปี 2566 ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อะมีรุ้ลฮัจย์ (หัวหน้าคณะฮัจย์) แห่งประเทศไทย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และครอบครัวของผู้แสวงบุญ เข้าร่วมในพิธีนับหมื่นคน


โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวอำนวยพรให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับผลบุญ มีความสุข ความปลอดภัย ตลอดการเดินทางและช่วงที่ปฏิบัติศาสนกิจ อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ทางภาครัฐพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้ทุกท่านได้ฮัจย์ที่สมบูรณ์ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับสู่มาตุภูมิด้วยความสวัสดิภาพ ซึ่งพี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้าและตัวแทนของประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นทูตสันติภาพ เพื่อสร้างสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียต่อไป


ทางด้านนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อะมีรุ้ลฮัจย์ (หัวหน้าคณะฮัจย์) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมีจำนวนของฮุจญาตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถ้าเทียบกับในปีที่ผ่าน ๆ มา ดังนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในห้วงนี้ได้เตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพด้านร่างกายให้พร้อม เนื่องจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นั้นต้องไปเจอสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมาก กว่าจะปรับตัวได้ต้องใช้เวลา ดังนั้นเรื่องสุขภาพถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก


ขณะที่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เปิดเผยความรู้สึกด้วยว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นเรื่องที่พี่น้องมุสลิมตั้งใจไปแสวงบุญ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ไปร่วมกันประกอบศาสนกิจร่วมกับพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกอย่างเคร่งครัด เพื่อนำคุณค่าของฮัจย์มาเป็นต้นแบบและเผยแพร่สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตัวอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาและจะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข


สำหรับปี 2566 มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ผ่านทางท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 1,144 คน โดยสายการบินไทย บินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 วันละ 2 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรกของวันนี้ (31 พ.ค. 66) เที่ยวบินที่ TG8838 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 08.10 น.และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเวลาประมาณ 13.10 น. มีผู้โดยสารในไฟล์ททั้งสิ้น 286 คน และเที่ยวบินที่สองที่ TG8840 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 15.40 น. และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเวลาประมาณ 20.40 น. มีผู้โดยสารในไฟล์ท ทั้งสิ้น 284 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีบรรดาญาติพี่น้องมาร่วมส่งผู้ที่จะไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน