X

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราฯร่วมไทยพุทธมุสลิมลงแขกเกี่ยวข้าว

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราฯร่วมไทยพุทธมุสลิมลงแขกเกี่ยวข้าว วางรากฐานกลไกสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นที่ชายแดนใต้ หลังเวทีพูดคุยสันติภาพมีลู่ทางสดใส

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มี.ค.66 ที่บริเวณแปลงนาบ้านนิบง ม.3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โดย พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้มอบหมายให้พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.ทพ.45 ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงาม ในความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีมาตั้งแต่อดีตที่ปัจจุบันเริ่มเลือนหายไป อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ที่ประชาชนมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน


โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยกองกำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีภาพลักษณ์ในแง่ลบในความคิดของพี่น้องประชาชน ที่ขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานในความร่วมมือ หากการพูดคุยในเวทีสันติภาพลุล่วงไปด้วยดี เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำความเข้าใจ สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนา สามารถที่จะเป็นกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่สามารถนำไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน


ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.ทพ.45 ได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส และชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้มีการนำต้นกล้าข้าวพันธุ์เล็บนก มาดำในแปลงนาของชาวบ้าน จนครบอยู่ 4 เดือนจนสามารถร่วมกันเก็บเกี่ยวได้ พร้อมกันนี้ได้นำข้าวเล็บนกที่เก็บเกี่ยวมาได้ในครั้งนี้ จัดทำเป็นลาซัง หรือ เส้นขนมจีน ที่ผ่านกระบวนการนำข้าวมาแช่น้ำ ก่อนตำ แล้วนำมากรองเหลือแป้ง ก่อนที่จะนำมาใส่ในแม่พิมพ์ แล้วใช้คนในการหมุนแม่พิมพ์ให้แป้งที่ออกจากแม่พิมพ์เป็นเส้นยาว ลงในกระทะน้ำที่เดือด ก็จะได้เป็นเส้นขนมจีน หรือ ที่กระบวนการดังกล่าว ที่คนมุสลิมดั่งเดิมเรียกว่า ลาซัง เป็นภาษายาวีท้องถิ่น


โดย พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.ฉก.นราธิวาส และส่วนราชการที่เดินทางมาร่วมงาน และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน หลังช่วยกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ก็ได้นั่งร่วมรับประทานขนมจีน หรือ ลาซัง ที่ได้จากข้าวพันธุ์เล็บนก ที่ได้ช่วยกันเก็บเกี่ยวในวันนี้ แถมในระหว่างที่นั่งรับประทาน ส่วนราชการได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนระดับรากหญ้า และได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ทราบถึงความตจ้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกจุด ที่สามารถนำไปสู่เป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้าน ที่เป็นบันไดก้าวแรกแห่งความร่วมมือที่นำไปสู่ความสันติสุขได้โดยไม่ยาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน