X

ม.นราฯจับมือโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ลงนาม (MOU)ด้านการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ลงนาม(MOU) ด้านการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ร่วมพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง

วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ด้านการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ร่วมพัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณสุกัญญาดา รัตนกุลชัยวัฒน์ และคุณเพ็ญจันทร์ เมตุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รอง ศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


สำหรับพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล และตอบสนอง ความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการ บัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอาหรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง


โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน้าที่ จัดการศึกษาด้านการพยาบาล และจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเสริม ภาษาอาหรับเพื่อผลิต และพัฒนาพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยในปีนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต จำนวน 100,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน และหลักสูตรผู้ ช่วยพยาบาล จํานวน50,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน


อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะได้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน