X

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล

นราธิวาส-ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วยนางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ โดยมีนาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตลอดจนกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ


โดยพล.ร.อ. เชิงชาย ผบ.ทร.ได้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ปลูกต้นไม้และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ โอกาสนี้ได้ให้โอวาท แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตอนหนึ่งว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการสร้างความอบอุ่นใจ ด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือรวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลได้มอบหมาย และขอให้ปฏิบัติหน้าทีดังเช่นที่ผ่านมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความวิริยะอุตสาหะ มีความระมัดระวังไม่ประมาท ประสานงานซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง สำหรับการเดินทางมาพบปะในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญแล้ว ยังต้องการมารับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย


อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ขอให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่วยงานและกองทัพเรือตลอดไป


จากนั้นคณะได้เดินชมยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ และไปยังห้องประชุม 101 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและภาพรวมของการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติตลอดจนแผนงานในอนาคต สำหรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผบ.ทร.ในครั้งนี้ ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลเป็นอย่างยิ่งซึ่งนำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน