X

เชิญเที่ยวงาน..ดินแดนสังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส-เชิญเที่ยวงาน..ดินแดนสังคมพหุวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมีวิถีบุญ

วันนี้ (25 กันยายน 2565) ณ สำนักงานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก อิ่มบุญ อิ่มเจ เสริมบารมี วิถีบุญ ประจำปี 2565 โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ประธานมูลนิธิแห่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจนคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต.กล่าวว่า ภาคภูมิใจกับชาวอำเภอสุไหงโก-ลก และทุกพื้นที่ ตลอดจนชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ด้วย ที่มีมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ สุไหงโก-ลก องค์กรการกุศล สาธารณประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีที่สำคัญไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำเดือน 9 นับตามปฏิทินจีน ซึ่งชาวจีนจะปวารณาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งถือศีลไหว้พระทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการสร้างบุญเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังคำกล่าวที่ว่า “กินเจหนึ่งมื้อหมื่นชีวิตรอด” ถือเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ เพื่อการสักการะหรือการปฏิบัติบูชาถวายเทพยดา ทั้งมหัศจรรย์แห่งการกินเจช่วยรักษาสุขภาพและความสมดุลในร่างการอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนตลอดจนแสดงถึงความสามัคคีโดยพร้อมเพรียงอีกด้วย โดยคณะกรรมเซิ่งหมู่ธารน้ำใจจะเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนงานครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าชาวอำเภอสุไหงโกลกจะมีความสุขมีความเจริญในภายภาคหน้า “ขอชื่นชมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความเป็นปึกแผ่นและใช้ความเข้มแข็งในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกศาสนาทั้งพุทธ มุสลิม ตลอดจนช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลในมิติเชิงเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้สามารถลืมตาอ้าปากได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปได้อย่างยั่งยืน


หลังจากนั้นได้มีพิธีขึ้นเสาโกเต้ง เพื่อใช้แขวนชุดตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง (เก้าแต่งคิ้ว) ซึ่งเป็นตัวแทนของกิ้วอ๋องไต่เต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 องค์ ซึ่งการแขวนชุดตะเกียงน้ำมันนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดประเพณีถือศีลกินผัก แสดงถึงการเริ่มประเพณีถือศีลกินผัก 1 วัน และจะยกเสาลงเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกินผักครบทั้ง 9 วัน


สำหรับเทศกาลถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่ชาวจีนสืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยกำหนดวัดตามจันทรคติจีน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีนทุก ๆ ปี รวม 9 วัน 9 คืน ชาวจีนจะนุ่งขาวห่มขาว และงดรับประทานเนื้อสัตว์ตามความเชื่อและความศรัทธา ได้อัญเชิญราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ ให้เสด็จลงมาเป็นประธานในงานประเพณีถือศีลกินผักครั้งนี้จึงอัญเชิญองค์พระหลวงปู่ไต่ฮงกงเพื่อเป็นประธานในงานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งการจัดประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2565 ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ภายในงานมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ พิธีซ่งเก้ง (สวดมนต์) พิธีเปิดโรงทานอาหารเจ พิธีโข้กุนข้าวชิ่วเอี๋ยจงกุ้นปงแบ้ (พิธีเลี้ยงอาหารเจให้แก่ทหารสวรรค์) พิธีอิ้วเก้ง (แห่พระออกเยี่ยมอวยพรราษฎรที่รอรับขบวนแห่เพื่อประกอบพิธี) เฉี้ยเฮี้ยวโห้ย (อัญเชิญกระถ่างควันธูป) แห่รอบเมืองสุไหงโก-ลก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน