X

ม.นราฯลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์ 2022 ครั้งที่ 16”

นราธิวาส-ม.นราฯลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์ 2022 ครั้งที่ 16”พร้อมโชว์สีสันขบวนพาเหรดจากคณะต่างๆ 11 คณะ อย่างสวยงามอลังการ

วันนี้ (16 สิงหาคม 2565 ) ที่บริเวณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ 2022 ครั้งที่ 16 พร้อมด้วย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และได้ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา เพื่อปลูกฝังค่านิยม ในการเล่นกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาสามารถช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย อีกทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬานั้น มิได้มุ่งเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกา มารยาทอย่างเคร่งครัด และทั้งการเล่นกีฬายังช่วย พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอีกด้วย


สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ครั้งนี้ มีนักศึกษาและบุคลากรจาก คณะวิทยาลัยและสถาบัน ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ


โดยมีประเภทกีฬาที่การจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ แชร์บอล ฟุตซอล กรีฑาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน และยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ลีดโจ๊ก ขบวนพาเหรด และขบวนแฟนซี เป็นต้น


ด้านผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายใน “พิกุลเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครั้งนี้ดีใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ กีฬา และมุ่งปลูกฝังความนิยมทางด้านกีฬาแก่เยาวชน เพราะกีฬาช่วยพัฒนาคน ในชาติ ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ รู้จักเคารพกฎกติกาและ มารยาท


อีกทั้งก่อให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวกัน การแข่งขันกีฬานั้น มิได้ มุ่งหวังเพียงชัยชนะ แต่นักกีฬาต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้ระเบียบวินัยเป็นอย่างดี โดยหวังว่าการแข่งขันกีฬา “พิกุลเกมส์” ครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชนของชาติต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน