X

ม.นราธิวาสฯร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

นราธิวาส-ม.นราธิวาสฯร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. กระจายโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น.
ที่บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ประจำปี 2565 เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต


โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ประกอบด้วย
-นิทรรศการสื่อสัมผัส (Hands on Exhibition) ชุด Science For Fun จำนวนกว่า 40 ชิ้นงาน
-นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ (Enjoy Science Career) กว่า 6 อาชีพ
-กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ (Maker Space) พื้นที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการ ตอน ขนส่งไร้โควิด
-กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory) ในเรื่องนาฬิกาแดด
-กิจกรรมเกมและของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Games and Toys) เกมส์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 ฐาน
-กิจกรรมดาราศาสตร์ (Astronomy Activity) เรื่อง ระบบสุริยะมือถือ และอุปราคามือถือ -นิทรรศการเปิดโลกพลังงานจาก กฟผ. เรื่อง Engy Energy Exploration
-การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในเรื่องของ “Clean Energy For Life (ใช้พลังงาน สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน) ” และนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 และสามารถ สแกน QR CODE เพื่อจองเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้


ด้านดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงฯ และขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เห็นว่าองค์ความรู้ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาถ่ายทอดและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน ที่อยู่นอกพื้นที่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ หรือ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.


โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระจายโอกาสการเรียนรู้สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้นำชุดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามาจัดแสดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำการทดลองด้วยตนเอง และสามารถต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


ขณะที่ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ของเราได้ให้ความสำคัญ


และถือเป็นเกียรติที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลือกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชน ครู – อาจารย์ และนักเรียนทุกคน การที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์แล้ว คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ และเป็นสิ่งใกล้ตัวเป็นต้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน