X

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นราธิวาส-คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ซึ่งมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน)
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.บ้านช่องเขต อ.สายบุรี บ้านทุ่งแคระ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


นายเชื่อง ชาตอริยะกุล กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านเศรษฐกิจ) พร้อมด้วย ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ นายสนอง จันทร์รักษ์ ที่ปรึกษาฯ ศอ.บต.ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ สนภ.4 (สน.)


โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับมอบภารกิจให้เข้าปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยงานโครงการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งกลุ่มสมาชิก ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.โดยได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงสายพันธุ์โค ให้มีโครงสร้างดีขึ้น ใหญ่ขึ้น ทำให้โคคุณภาพดี มีราคาสูงขึ้นกว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองปกติ มีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านช่องเขต อ.สายบุรี จ.ปัตตานี แห่งนี้มีการชื้อขายโคหมุนเวียน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 ตัวราคา ตัวละ 35000 บาท ใน 1 ปีจะมีการขายโคได้โดย เฉลี่ย 120 ตัว คิดเป็นเงิน 4,200,000 ต่อปี

ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.66 กลุ่ม สมาชิก 2,000 ราย สามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.เรียบร้อยแล้วจำนวน 31 กลุ่มวิสาหกิจ และสามารถจัดตั้งเป็น สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ได้ 2 สหกรณ์คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดสงขลา จำกัด และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดนราธิวาส จำกัด โดยผลการดำเนินงานทั้ง 2 สหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ฯ จังหวัดทุกประการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน สนภ.4(สน.)สามารถผสมเทียมได้ 83% เปอร์เซ็นต์ ติดตามลูกโคเกิดได้จำนวน 1,285 ตัว สมาชิกสามารถซื้อขายโคได้จำนวน 684 ตัว คิดเป็นเงิน 23,940,000 บาท

ทั้งนี้กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม ซึ่งทำให้ทราบว่าโครงการนี้ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะได้นำไปเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบว่าการทำงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนและเห็นควรต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องการแปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการบูรณาการให้ครบวงจร เพราะจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ครบวงจร ซึ่งทางคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อให้ทางรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน