X

70 ปีแห่พระลุยไฟศาลเจ้าคู่เมืองนราฯ

นราธิวาส-ประเพณีแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ จ.นราธิวาส สืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน

วันนี้ ( 11 ก.ค.65 ) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่พระลุยไฟ ณ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายลิขสิทธิ์ จินตกานนท์ ประธานศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ นางศิริพร เลาหะกุล ประธานดำเนินการจัดงานฯ และคณะกรรมการศาลเจ้าฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงานแห่พระลุยไฟของศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ต่อไปแล้ว ยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดกับบ้านเมือง และเป็นการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยจะนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ มาซ่อมแซมบูรณะศาลเจ้าฯ ให้มีความมั่นคงถาวร รวมถึงช่วยงานสาธารณะกุศลต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีที่เห็นทุกท่านพร้อมใจกันเสียสละแรงกายแรงใจ รวมถึงกำลังทรัพย์ช่วยกันทำงานที่เกี่ยวกับการกุศล ได้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะรักษาประเพณีการประกอบพิธีกรรมโดยอนุรักษ์ในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ตกทอดมาเป็นเวลายาวนานให้คงอยู่ต่อไป ในการทำงานที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบใด ถือเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยลำพัง จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำ จึงจะประสบผลสำเร็จได้

สำหรับศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ นราธิวาส เป็นศาลเจ้าฯ แห่งแรกของเมืองบางนรา จากการบอกกล่าวของคนเก่าคนแก่ในปี พ.ศ.2458 เดิมทีเป็นอาคารไม้ หลังจากนั้นแล้วมีการสร้างใหม่เป็นอาคารปูน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงปัจจุบันครบ 70 ปี เริ่มทำการเปิดศาลเจ้าฯอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2509 ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ นราธิวาส เป็นศูนย์รวมจิตใจและขวัญกำลังใจของชาวนราธิวาส มีอาณาเขตครอบคลุมถึงบริเวณเขามงคลพิพิธ ซึ่งชาวนราธิวาสต่างเชื่อว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองบางนรามาช้านาน บนเขามงคลพิพิธ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนั้นยังประดิษฐานรูปเหมือนจำลองสมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ ท่านพระครูวิสัยโสภณ (ท่านอาจารย์ทิม ธัมมโร) แห่งวัดช้างให้มาทำพิธีปลุกเสก พร้อมกับองค์จำลองที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าฯ ซึ่งพิธีปลุกเสกรูปเหมือนทั้งสององค์ จัดขึ้นบนเขามงคลพิพิธ ในพิธีดังกล่าวยังมีเหรียญพระยูไล และเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ร่วมในพิธีปลุกเสกดังกล่าวด้วย ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ภายในศาลเจ้าฯ นอกจากจะประดิษฐานรูปจำลององค์พระและองค์เทพเจ้าต่าง ๆ แล้วยังมีประติมากรรมปูนปั้นฝาผนังเป็นสีน้ำมันแห่งเดียวในภาคใต้ด้วย พร้อมทั้งมีองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นองค์ที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ รวม 3 ศาสนาเข้าด้วยกันคือ พุทธ ฮินดู และจีน


ทั้งนี้การจัดงานประเพณีแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ นราธิวาส ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2565 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน