X

ครบรอบ 11 ปีชุดดำ ทพ.48

นราธิวาส-รอง มทภ.4 เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรม ทพ.48 ครบรอบ 11 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 48 ครบรอบปีที่ 11 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วยรวมทั้งบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและ ครอบครัว ซึ่งวันสถาปนาตรงกับวันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง รวมทั้ง ผบ.หน่วยกองกำลังในพื้นที่ ข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ตามคำสั่งของกองทัพบก เรื่องการจัดหน่วยทหารพราน สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ให้มีการจัดตั้งกรมทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4 ระยะที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ตั้งปกติ ณ บ้านเขาไคล ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยกรมทหารพรานที่ 48 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้


ซึ่งดูแลพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีกองบังคับการอยู่ภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งผู้บังคับการกรมฯ คนปัจจุบันคือ พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ทั้งนี้กำลังของทหารพรานที่มาจากการอาสาของประชาชนหรือเรียกได้ว่าเป็น “นักรบประชาชน” จะเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมือง โดยเป็นลูกหลานของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่ง “หน่วยทหารพราน” นับว่ามีส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้กับกำลังพลที่มีความเสียสละ ขยันหมั่นเพียรเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา จำนวน 54 นาย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุตรของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จำนวน 476 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพลและครอบครัวอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน