X

ข้อปฏิบัติของชาวนราฯ หลังโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ แจงมาตรการปฎิบัติของชาวนราธิวาส หลังโควิด-19 เปลี่ยนผ่านสู่”โรคประจำถิ่น ” สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ เน้นย้ำใส่ในสถานที่เสี่ยง ผู้ที่ติดเชื้อเสี่ยงอาการรุนแรง ผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังสมควรสวมเพื่อความปลอดภัย

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงถึงข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 ต่อสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

โดยกล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสจากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเป็น 0 มาเกือบเดือนแล้ว อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องเหล่านี้ ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้เรื่องของเตียง สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือเพื่อเตรียมรองรับในส่วนนี้ และสืบเนื่องจากการที่ทาง ศบค.ใหญ่ โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีมาตรการผ่อนคลายแล้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดนราธิวาส มีการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 ที่ 12/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ให้ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่10/2565 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565

สำหรับการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร โดยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจำกัดในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงาน การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงเมื่อติด โควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส ยังกล่าวอีกว่า แม้จะมีประกาศให้การสวมหน้ากากหรือถอดหน้ากากเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อยังอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน