X

ททท.คืนความสุขปลายด้ามขวาน

นราธิวาส-ททท. จัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” เสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานความทันสมัย กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศสอดรับ นโยบายปีท่องเที่ยวไทย 2565 พุ่งเป้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ชูจุดเด่น การแสดง Illumination Lighting Show ที่ทันสมัย ผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของ ชายแดนใต้ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น ชมวิถีชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณสวนสาธารณะสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท.กำหนดจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณสวนเจ้าทะเล (ปัตตานีซีเก็ต), จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก และจังหวัดยะลา ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสนามช้างเผือก นำเสนอประสบการณ์สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือความคาดหมายที่นักท่องเที่ยว จะได้รับตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล โดยนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งส่งเสริมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในพื้นที่และวันพำนัก เพื่อก่อให้เกิดสร้างรายได้แก่ชุมชนในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งมีความ โดดเด่นของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบกับการ ผ่อนคลายด้านการคมนาคม ได้แก่ การเปิดด่านชายแดนด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (ท่าเรือ) และด่านบูเก๊ะตา การเปิดเส้นทางเดินรถไฟไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการเปิดท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ยิ่งเป็นปัจจัย สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น


ด้านนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราใช้ “การท่องเที่ยว” เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องชาวนราธิวาส พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความ ยั่งยืน ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ ททท. ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งธุรกิจโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนราชการ สมาคม และชมรมด้านการท่องเที่ยว ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อผลักดันการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรมทั่วประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 55 รวมถึงการเพิ่ม อัตราเฉลี่ยการโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากชายแดนใต้ในครั้งนี้ ก็จะมีส่วนช่วยให้ เป้าหมายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปแบบ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน