X

ยุทธการ ทบ.ลงใต้!

()

นราธิวาส-คณะทำงานยุทธการ กองทัพบกลงนราฯ ติดตามการปรับปรุงพัฒนาหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเอก อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก และคณะ เดินทางลงพื้นที่ โดยมี พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 48 และกำลังพลของหน่วยฯ ให้การต้อนรับ


สำหรับภารกิจของคณะฯ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการปรับปรุงพัฒนาหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนประจำปี 2565 และตรวจเยี่ยมหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน


โดย พลเอก อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบกและคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปรวมทั้งสถานการณ์ที่สำคัญในปัจจุบันของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกำลังรับผิดชอบการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ 3 อำเภอคืออำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส, การปรับปรุงที่พักอาศัย การซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและที่พักอาศัยของกำลังพลตามมาตรฐานของกองกำลังป้องกันชายแดน สิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ และการประเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล ซึ่งหน่วยมีการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพล เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้กำลังพลแต่งกายถูกระเบียบ สะอาด นอกจากนี้หน่วยยังจัดกำลังพลให้ทำงานตามที่ตนเองมีความถนัดและชำนาญ เพื่อให้ทำงานสอดคล้องกันได้ ทั้งยังรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงาน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


จากนั้น พลเอก อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ กองทัพบก และคณะฯ ได้เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 4803 หมู่ที่ 2 บ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตกำลังพล สอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน