X

รมว.ศึกษาฯ ย้ำพร้อมฟื้นฟู 191 โรงถูกน้ำท่วม

นราธิวาส-รมว.ศึกษาฯ เปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center พร้อมย้ำ 191 โรงที่ถูกน้ำท่วม ต้องเร่งซ่อมแซม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมจำลองศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา หรือระบบ MOE Safety Center โดยมีนายสุทธิชัย ขรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะฯ รวมทั้งนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดร.ชารีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้


สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความปลอดภัยในทุกมิติ โดยมีมาตรการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝังและการปราบปราม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความรู้สึกสบายใจ อุ่นใจและไว้วางใจต่อสถานศึกษาให้มากขึ้น ที่จะสามารถดูแลให้นักเรียนมีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยที่จะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการบริหารจัดการ ความปลอดภัยสถานศึกษาที่เชื่อมโยงศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOE Safety Center ให้การรับเรื่อง การแจ้งเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเห็นรายงาน การดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละรายกรณีได้ในการใช้งาน Application MOE Safety Center ให้เกิดประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และได้ทำการทดสอบความเข้าใจการใช้งาน Application มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดสอบระดับคะแนน 70% ขึ้นไป จำนวน 157,815 คน รองรับการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากสถานศึกษา ชุมชนและขยายวงไปสู่ผู้คนในสังคมซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้แต่ละพื้นที่ และเป็นความร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศที่มีความสุขและน่าอยู่ต่อไป


ทางด้าน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าสถานศึกษาปลอดภัย ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ว่าในโครงการนี้เราได้เพิ่มช่องทางโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอล เรื่องแอปพลิเคชั่น เพื่อที่จะให้น้องๆ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและแจ้งเข้ามา ซึ่งบางครั้งปัญหาต่าง ๆ มีความปลอดภัยหลายมิติ หรือจะมีเรื่องของความรู้สึกและเรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับ น้องๆที่ไม่สามารถพูดโดยตรงหรือสื่อสารได้ เพราะฉะนั้นเป็นช่องทางสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้น้องๆผู้ปกครอง คุณครูสามารถผ่านช่องทางนี้ ซึ่งกระบวนการตรงนี้ไม่ใช่เส้นทางเดียวเท่านั้นเพราะว่าเรามีการอบรมคุณครูในเบื้องต้น เพื่อที่จะรองรับและเพื่อที่จะอยู่ในระบบกลไกต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะช่วยเหลือให้น้องๆได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว ที่สำคัญเราได้ค้นพบปัญหาหลายๆอย่าง ถ้าสื่อสารได้เร็วก็สามารถแก้ไขได้ทันที และสามารถลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆนั้นได้


นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างหนักว่า “ในเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับผลกระทบ โดยนายกฯได้ส่งความห่วงใยให้พวกเราลงมาดูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ 191 แห่ง ได้มีการสำรวจความเสียหาย ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดสำรวจเพื่อที่จะสามารถที่จะเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะให้โรงเรียนมีการเรียนต่อในช่วงถัดไป แต่ยังโชคดีที่โรงเรียนอยู่ในช่วงจะปิดเทอมแล้วด้วย พอมีเวลาให้เราได้เตรียมตัวและจัดเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆให้เรียบร้อย เบื้องต้นทางกระทรวงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำจิตอาสาและช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตลอดจนทางสำนักงาน สพฐ.จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งขณะนี้ในเรื่องงบประมาณต่างๆเราได้เร่งรัดและพร้อมที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน