X

เสริมแกร่งดอกไม้เหล็ก จชต.

()

นราธิวาส-ฝึกทบทวนทหารพรานหญิง 48 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติในพื้นที่

พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พันโท กฤษกร คงสมโอษฐ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยฝ่ายยุทธการและการฝึก จัดการฝึกทบทวนหมวดทหารพรานหญิง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังพลทหารพรานหญิง ในการทบทวน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกจำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 10 รายวิชา ได้แก่ ระเบียบนำหน่วย ชุดปฏิบัติการและการจัดชุดปฏิบัติการ แผนที่และเข็มทิศ การเดินเข็มทิศและการนับก้าว การลาดตระเวนหาข่าว การยิงปืนทางยุทธวิธีและการต่อต้านการโจมตีขบวนยานยนต์ การฝึกการลงทางดิ่งและ Fast-rope (การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน) การตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งกลางวันและกลางคืน การดำรงชีพในป่า และการฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


สำหรับภารกิจของทหารพรานหญิงเป็นภารกิจที่สนับสนุนการทำงานในหลายๆด้าน เช่น ด้านการปฏิบัติงานด้านการข่าวช่วยเหลือในการรวบรวมหลักฐานด้านการข่าว และหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ซักถามขั้นต้น รวมทั้งช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เป็นสตรี ตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมข่ายงานข่าวลับกรณีที่ตัวแทนแหล่งข่าวเป็นสตรี ด้านยุทธการจะสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีและเด็ก รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการใช้กลุ่มแนวร่วมที่เป็นสตรีและเด็กขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการเชิญตัวควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรือเยาวชน ด้านการฝึก สนับสนุนครูฝึกทหารพรานหญิงให้กับหน่วยต่างๆ


ในการฝึกพลังมวลชนด้านด้านกิจการพลเรือน ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ครู/วิทยากร เข้าร่วมสอนในโรงเรียนตาดีกา, โรงเรียนปอเนาะ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษากับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวิทยากรให้กับหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ยังเข้าร่วมการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยาในการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นเด็ก สตรี และคนชรา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พบปะเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ


ซึ่งการฝึกทบทวนเป็นการฝึกความแข็งแกร่ง และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ทหารพรานหญิงจึงได้สมญานามว่าดอกไม้เหล็ก เพราะมีทั้งความอ่อนโยน อ่อนหวาน ละเอียดอ่อน ประกอบกับความเข้าใจ รวมทั้งมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแกร่งอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน