X

พาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าตลาดสด

()

นราธิวาส-พาณิชย์ตรวจสอบร้านค้าตลาดสด หวั่นฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ตลาดสดเช้า เทศบาลเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส นายชัยยะ พงศ์รักไทย หัวหน้าสำนักงานชั่งตวงจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อกำกับดูแลร้านค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ณ ปัจจุบัน สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพได้มีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนโดยภาพรวมเป็นวงกว้าง คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศเรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการ โดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ


ด้านนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคพบว่า ร้านค้าทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และไม่มีการขายสินค้าเกินราคาที่กำหนด อีกทั้งวันนี้ยังมีการตรวจเครื่องชั่ง เพื่อความถูกต้องเพื่อไม่ให้ผู้ค้ามีการเอาเปรียบผู้บริโภค และในส่วนของราคาสินค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ราคาสินค้าก็ปรับลงจากเดิมบ้างแล้ว ถึงแม้จะยังลงไม่มาก แต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทา ซึ่งตอนนี้ผู้ค้าส่วนใหญ่ก็ยังขายสินค้าราคาเดิมอยู่ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นราคาสินค้าบางอย่างที่ขึ้น เช่น เนื้อไก่ ก็มีการประกาศและควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาบางส่วนที่ขึ้นตามกลไกตลาดนั้นพอถึงเวลาราคาก็ลงเหมือนเดิม ซึ่งจะมีการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด โดยในช่วงนี้ก็ยังมีโครงการจากรัฐบาลมาช่วยเสริมก็สามารถแบ่งเบาราคาสินค้าให้ลดลงได้บ้างเช่นกัน


อย่างไรก็ตามหากร้านค้าหรือร้านอาหารไม่แสดงราคาหรือไม่คิดราคาตามที่แสดงจะโดนปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ให้แจ้งเรื่องไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส โทร 073-514804 หรือ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน