X

8 เยาวชนสู่ TO BE NUMBER ONE ภาคใต้

นราธิวาส-ผู้ว่านราฯ มอบรางวัลเยาวชน 8 ราย ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 เตรียมเข้าประกวดในระดับภาคใต้ที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 28 ม.ค.65 ณ ลานรวมพล อาคาร 5 โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส รวมทั้งเยาวชนที่เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 31 คน จากพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประกวด


สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกเยาวชนชาย-หญิง อายุ 15-18 ปี เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าสู่การประกวดระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 คน และมุ่งหวังสู่ระดับประเทศ เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายในเดือนมกราคม 2565 นี้


โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์ประสาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ และมีผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน
ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม มีเยาวชนตัวแทนจังหวัดเข้ารับพระราชทานรางวัลจากองค์ประธานโครงการฯ ต่อเนื่องทุกปี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน