X

ทุ่มงบกว่า 39 ล้านสร้างแพขนานยนต์

นราธิวาส-นายก อบจ.นราฯทุ่มงบ 39,569,000 บาท จัดสร้างแพขนานยนต์ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ยกระดับการค้าชายแดน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวและลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดสร้างแพขนานยนต์ ระหว่างนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กับ นางสาวรัตปภา ภูนาถภัทรสิน กรรมการบริหารบริษัทมิทส์ดิสิชั่น จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายอรรณพ คำณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างแพขนานยนต์ ด่านตากใบ ซึ่งเป็นด่านทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่มีการคมนาคมโดยใช้แพขนานยนต์ ซึ่งการจะได้มาซึ่งแพขนานยนต์ลำใหม่นับว่าเป็นการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อสร้างบรรยากาศสำหรับส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าเชื่อมโยงทั้งตลาดภายใน และระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส และภูมิภาค โดยจังหวัดนราธิวาสมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองการค้าชายแดน ทั้ง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก บูเก๊ะตา และตากใบ สำหรับด่านตากใบ มีแม่น้ำ โก-ลกเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย


ซึ่งการจัดสร้างแพขนานยนต์ลำใหม่นับเป็นการสอดรับนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับการค้าชายแดน และความร่วมมือในมิติต่างๆให้ดีขึ้นอีกด้วย


ด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 38,569,000 บาท ในการจัดสร้างแพขนานยนต์ใหม่ เพื่อทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิม ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แพขนานยนต์ลำใหม่ที่จะจัดสร้าง มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 21 เมตร ลึก 1.55 เมตร สามารถ บรรทุกผู้โดยสารได้ จำนวน 30 คน บรรทุกยานพาหนะ (รถยนต์) ขนาด 2,500 กิโลกรัมต่อวัน ได้จำนวน 4 คัน ให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรข้ามฟากระหว่างด่านชายแดนตากใบ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห ไปยังด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ปัจจุบันด่านพรมแดนตากใบ ได้เปิดให้ขนส่งสินค้าผ่านแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสข้ามไป-มา ระหว่าง 2 ประเทศ


ทั้งนี้เพื่อหวังขยายมูลค่าการค้าชายแดนให้มีการเติบโต หากเปรียบเทียบมูลค่าการค้าที่เกิดจากการขนส่งผ่านแพขนานยนต์ อาจจะมีมูลค่าน้อยกว่าการขนส่งทางถนนหรือทางอากาศ แต่สิ่งที่ได้มากกว่ามูลค่าการค้าคือ การให้บริการในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เพื่อไปมาหาสู่ระหว่างไทย-มาเลเซีย แพขนานยนต์ลำใหม่นี้เป็นแพขนานยนต์ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งใจมอบให้พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งชายไทยและต่างชาติได้ใช้สัญจรไป-มา เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการโดยสารแพขนานยนต์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาสมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดบริการ สาธารณะที่ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน