X

นาวิกฯ ใต้ ตบเท้าสวนสนามแสดงพลังวันกองทัพไทย

()

ผบ.พล.นย.นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ “ธงชัยเฉลิมพล” เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ ต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานได้อาศัยอยู่ตราบจนถึงทุกวันนี้

โดยพิธีฯ กระทำขึ้นเพื่อแสดงพลังของเหล่าทหารนาวิกโยธิน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลทุกนาย ซึ่งมีการสวนสนามของกำลังพล ประกอบด้วยกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน 3 กองร้อย

ทั้งนี้ พลเรือตรี เทอดเกียรติ ได้อ่านสาส์นของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ใจความว่า เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติ ข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา ข้าพเจ้าจักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ข้าพเจ้าจักไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด

จากนั้น พลเรือตรี เทอดเกียรติ ได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า วันกองทัพไทย วันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธหัตถี จนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพ ให้คนไทยมีผืนแผ่นดินไทย นับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเหล่าบรรพชนทหารกล้า ที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพลีสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนทหารทุกนาย สำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงความสงบสุขของส่วนรวม ด้วยความเสียสละ อดทน สามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ประพฤติตนอย่างมีเกียรติ เป็นทหารอาชีพและขอให้ทหารทุกนายยึดมั่นและรักษาสัจวาจาที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติสืบไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน