X

ปภ.นราฯ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

นราธิวาส-ปภ.นราฯ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-ปชช.แจ้งเหตุแบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (24 พ.ย.2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการสร้างการรับรู้ การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม


ทั้งนี้ในห้วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี จังหวัดนราธิวาสจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นทีเสี่ยงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้หากมีฝนหนักในพื้นที่ ประกอบกับดินอุ้มน้ำจากการที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้

ทางด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อยากให้ประชาชนดูแลตนเองและเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่สำคัญคือติดตามการพยากรณ์อากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หรือสามารถโทรแจ้งเหตุหรือรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยตนเอง ทางหมายเลข 1784 “ปภ.รับแจ้งเหตุ” ซึ่งสามารถเป็นหูเป็นตาหากเกิดภัยในพื้นที่ จะได้แจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงที และเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยค้นหา line id ชื่อ @ 1784DDPM


สำหรับการทำงานของระบบ Line “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” แจ้งเตือนภัยแบบ Real Time แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การรับแจ้งเหตุและการส่งข้อมูลแก่ประชาชน โดยในฟังก์ชั่นการรับแจ้งเหตุ เมื่อมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางไลน์ ระบบจะทำการคัดแยกประเภทเหตุสาธารณภัยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจะส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุทันที โดยสามารถแจ้งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆ ของเหตุการณ์ เช่น ภาพเหตุการณ์ ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ส่งถึงเจ้าหน้าที่ ปภ.ในพื้นที่แบบ Real Time รวมถึงยังสามารถติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน