X

หลายภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม จ.นราธิวาส

นราธิวาส – ประชาชนและหลายหน่วยงาน ร่วมพิธี “เปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม” ในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.39 น. ที่วัดศรีภิญโญศรัทธาราม บ้านศรีภิญโญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายวัดศรีภิญโญศรัทธาราม พร้อมทั้งร่วมพิธีสักการะ เจริญพระพุทธมนต์และพิธีจัดประกาศตราตั้งวัด มอบใบตราตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2564

โดยมีพระครูสุนทรธรรมมาวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดสวนธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งนี้พิธีดังกล่าวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นวัดอยู่ในพื้นที่บ้านย่อย ที่แยกจากบ้านธรรมเจริญเป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตำบลโคกสะตอ ที่มีชาวไทยพุทธมาจับจองพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อชุมชนมีการขยายใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีการประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ ชาวบ้านคณะญาติโยมไทยพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนได้สร้างวัดมีพื้นที่จำนวน 21 ไร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมพรานที่ 46 เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างวัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นพระสงฆ์ผู้รับมอบ ประกาศตราตั้งในครั้งนี้

โดยตลอดพิธีมีพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมร่วมกันประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน เนื่องจากหมู่บ้านศรีภิญโญถือเป็นชุมชนไทยพุทธที่ล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิมโดยอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน


นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้การแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านศรีภิญโญในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน