ผบ.ร.151 พัน 1 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์

นราธิวาส-ผบ.ร.151 พัน 1 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ รับมือพายุโซนร้อน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัยจากอุทกภัยให้ทันท่วงที


เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันโทวัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 151 กรมทหารราบที่ 151 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แนะนำเพิ่มทักษะการพายเรือยาง รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดกำลังพลจำนวน 1 หมวด บรรเทาสาธารภัย จากกองพันทหารรายที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ นำรถบรรทุกน้ำ ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เรือยาง อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงแสดงความพร้อมการติดตั้งรถครัวสนามการใช้เรือยาง และการฝึกการซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย และการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที


ทั้งนี้ตามคำสั่งกองพลทหารราบที่ 15 ให้หน่วยระดับ กองพันทหารราบจัดกำลังพลทำการตรวจสภาพความพร้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และในการรองรับภารกิจตามที่หน่วยเหนือสั่ง โดยในการตรวจสภาพความพร้อม ฝ่ายยุทธการได้กำหนดให้ทำการตรวจ สภาพความพร้อมหมวดบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้รับผิดชอบ 5 อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส


ด้านพันโทวัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร ผบ.ร.151 พัน 1 กล่าวว่าตามที่หน่วยได้มีการตรวจสอบความพร้อมหมวด บรรเทาสาธารภัย ในวันนี้เพื่อต้องการรับทราบความพร้อมของกำลังพล อาวุธ และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความพร้อมของหน่วย ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ หน่วยเหนือสั่งการ ซึ่งจากการตรวจสอบความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารภัย ของหน่วยใน วันนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความกระตือรือร้น ความร่วมมือร่วมใจในการ เตรียมการ การซักซ้อม การปฏิบัติ การกำหนดบทบาทของกำลังพลแต่ละนายอย่างชัดเจน ความสามัคคี และการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน เป็นอย่างดี เชื่อมั่นในขีดความสามารถของหน่วยในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน