X

ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังในพื้นที่/รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี ’64

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -15.00 น.พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอกเฉลิมพร ขำเขียว รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วย ทหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จำนวน 3 หน่วยคือ 1.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อำเภอแว้ง 2. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 อำเภอสุไหงโก-ลก และ 3.ชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ชค.ปชด) อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส


ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้มอบแนวทางในการปฎิบัติให้กับกำลังพล พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการของพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 การตรวจสอบและรับส่ง สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ, แนวทางการใช้กำลังของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์/ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน/เจ้าหน้าที่โครง ชุดคุ้มครองตำบล, การปรับปรุงฐานปฏิบัติการและทำสัญญานเตือนภัยแสวงเครื่องของทุกฐาน, การดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องไทยพุทธ จัดชุดปฏิบัติการร่วมทุกข์ร่วมสุข, การควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและการดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน, การปฏิบัติงานเชิงรับให้สอดคล้อง การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่


โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการ
อําเภอ และการป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดย
กําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งการกำกับดูแลในความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย, การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน ตลอดจนให้ทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน