X

ม.นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย จ.นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน

นราธิวาส-ม.นราฯ จับมือ ภาคีเครือข่าย จ.นราธิวาส ลงนาม (MOU) เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ จังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และส่วนราชการภาคีเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี ซึ่งมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผศ.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส เป็นความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ 1. การค้นหา การสอบทานข้อมูล และสำรวจทุกครัวเรือนคนจน 2. การพัฒนา ระบบส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข่าย 3. การออกแบบโครงการช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า และสอดคล้องกับบริบทของคนจนเป้าหมาย และการทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบ เบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนับเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ ระดมทรัพยากร พัฒนาทุน ทั้ง 5 ด้าน ให้ความช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า รวมถึงเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาคนจนกลุ่มเป้าหมายทั้งในระยะเร่งด่วน เฉพาะหน้าและการให้การดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพด้วยระบบมอนิเตอร์จากฐานข้อมูลในโครงการ เพื่อให้เป็น รูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไป


โดยภาคีเครือข่าย บูรณาการงานที่เป็นภารกิจหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส กับ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนคนจนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีความสุข ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอเชิง นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน