X

มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข”

นราธิวาส-มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พันเอกจิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ข้าราชการ กลุ่มพลังองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ทั้งนี้พลตรีไพศาล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใดมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


สำหรับการจัดโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบรวมทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านผ่านการพิจารณาของสภาประชาธิปไตยตำบล จำนวน 2 หลัง ได้แก่ หลังที่ 1 บ้านของนางหัสนะ กลีมอ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 บ้านตะโละบูเก๊ะ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี และหลังที่ 2 บ้านของนางสาวอาตีกะห์ ดือเร๊ะ บ้านเลขที่ 126/1 หมู่2 บ้านจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน