X

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นราธิวาส-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..มอบความห่วงใย สานใจ สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพัน อรบ. เมืองนราธิวาส ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเป็นมหันตภัยร้ายในประเทศไทย โดยมีพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 และสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ


โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.)

ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรรักษาหมู่บ้านเสริมสร้าง วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคยและให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
////////////////

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน