X

ผบ.ฉก.นราธิวาสส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาสส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิค-19

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อำเภอระแงะ และ อำเภอเจาะไอร้อง ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้แก่นางสาวรอฮานี บอสู และนางแมะย๊ะ สุหลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีพันโทณัฐวุฒิ ศรีสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พันโทวัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งประชาชนที่มีฐานะยากจน ยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใดประชาชนต้องการความช่วยเหลือ โดยเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาสันติสุขตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้ความช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาจากมิติของสถานการณ์ความไม่สงบและมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ จำนวน 10 อำเภอ ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง เป็นครอบครัว ไทยพุทธ จำนวน 2 หลัง ครอบครัวไทยมุสลิม จำนวน 9 หลัง ซึ่งที่ผ่านมา ได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวน 4 หลัง ดำเนินการซ่อมสร้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลัง โดยในวันนี้เป็นการส่งมอบบ้านตามโครงการจำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านนางสาว รอฮานี บอสู บ้านเลขที่ 257/1 หมู่ที่ 13 บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และบ้านนางแมะย๊ะ สุหลง บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 7 บ้านบูเก๊ะตาโมง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน