X

จ.นราธิวาสเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 อีก 200 เตียง

นราธิวาส-จ.นราธิวาสเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 อีก 200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดพุ่งต่อเนื่อง ล่าสุด 140 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,749 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัตน์ รักษาการ ผอ.รพ.ตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในครั้งนี้

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เกิดการแพร่ระบาด ทั้งในเรือนจำ นอกเรือนจำ ประชาชนทั่วไป คลัสเตอร์เกาะสะท้อนอำเภอตากใบ คลัสเตอร์มัรกัสยะลาและมัรกัสยี่งอ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ก.ค. 2564 ยอดผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 140 ราย มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,749 ราย รักษาหายสะสมจำนวน 2,660 ราย กำลังรักษาอยู่จำนวน 1,058 ราย และเสียชีวิตสะสม 31 ราย โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักบ้านบือราเป๊ะ โรงพยาบาลสนามโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสนามหอประชุมเมืองนราธิวาส

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น กระจายไปทุกอำเภอ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยยืนยันจากคลัสเตอร์ต่างๆ ที่กล่าวมา โดยในส่วนของอำเภอตากใบ มียอดผู้ป่วยสะสม 601 ราย กระจายไปทุกตำบล ยกเว้นตำบลนานาค ทำให้มีความจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอตากใบ เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่ม ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนตากใบ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลตากใบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ ได้จัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 10 คน และพนักงานทำความสะอาด 2 คน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย และชุมชนรอบข้างปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางด้านนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระลอกเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์ต่างๆและในกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งขีดความสามารถของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนราธิวาส รองรับในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการควบคุมป้องกันโรคและการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซึ่งจากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ณ โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นการช่วยเหลือจังหวัดในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นณ ขณะนี้ด้วย


ขณะที่นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงวันรายอฮัจย์ของพี่น้องชายแดนใต้ ซึ่งจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ทั้ง 3 จังหวัดรวมทั้ง จ.สงขลา มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นก็อยากขอร้องพี่น้องประชาชนช่วยหยุดการเดินทางเท่าที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไปพบหมอหรือการเดินทางเพื่อการยังชีพ ให้เคลื่อนไหวเท่าที่จำเป็น เนื่องจากช่วงหลังของการพบผู้ป่วย พบว่าเป็นการติดเชื้อในครอบครัว ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกัน ควรต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก พยายามล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากหากมีคนติดเชื้อเข้ามาในบ้านของเรา เรามีโอกาสที่จะติดเชื้อจากคนอื่นได้ ต้องช่วยกัน ถ้าเราไม่สามารถหยุดจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงวันรายอฮัจย์ได้ คิดว่าสถานการณ์จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ก็จะทำให้การควบคุม ป้องกันและการดูแลรักษาลำบากและยากขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน