X

รอง ปธ.คกก.อิสลามนราธิวาสย้ำ! ชาวมุสลิมในพื้นที่ ปฏิบัติตามแนวทางของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด

นราธิวาส-รอง ปธ.คกก.อิสลามนราธิวาสย้ำ! ชาวมุสลิมในพื้นที่ ปฏิบัติตามแนวทางของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด งดละหมาดญะมาอะห์และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ) ที่มัสยิด

วันนี้ (14 ก.ค.2564) เวลา 14.20 น.นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในฐานะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามประกาศจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉบับที่ 7/2564 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2564
“อยากฝากให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ปฏิบัติตามแนวทางของจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของพี่น้องชาวมุสลิม ที่ได้กำหนดมาตรการฯ การงดละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ซึ่งจังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ในจังหวัดควบคุมสูงสุด แต่ให้มีการอะซานทุกเวลาและให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดประจำเวลาได้ไม่เกิน 3 คน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการละหมาดประจำมัสยิด สำหรับการละหมาดอีฎี้ลอัดฮา การเยี่ยมญาติ การเยี่ยมกุโบร์(สุสาน) และการเชือดสัตว์ (กุรบาน ) ขอให้งดการละหมาดอีฎี้ลอัดฮาที่มัสยิดและทุกสถานที่จัดเตรียมไว้ทั่วประเทศ และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแจ้งมัสยิดได้ประกาศแจ้งสัปปุรุษในชุมชนละหมาดที่บ้าน เฉพาะผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันเท่านั้น”
ทั้งนี้ขอให้งดการเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกินกว่า 5 คน ส่วนการเชือดสัตว์ (กุรบาน ) ขอให้จำกัดเฉพาะผู้เชือดและผู้ชำแหละที่ชำนาญการ เพื่อความรวดเร็วและจำกัดการรวมกลุ่ม โดยเจ้าของสัตว์พลีทาน (กุรบาน ) สามารถมอบหมาย (วะกีล ) ให้แก่ผู้ชำนาญการเชือดได้
พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่า ตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากการพิจารณาจากบทวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในปัจจุบัน พบว่า ยังไม่มีข้อมูลใดยืนยันหรือรับรองว่ามีการปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามศาสนาอิสลาม ซึ่งสอดคล้องกับการพิจารณาของสภาบัญญัติอิสลามนานาชาติ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการ ด้านนิติศาสตร์อิสลามและนักวิชาการด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นไม่มีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม
นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในฐานะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย ถึงพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ว่า อยากให้ตระหนักว่า โรคโควิด-1 มีอยู่จริง และในฐานะชาวมุสลิมที่ดี จะต้องป้องกันและไม่เป็นผู้ที่แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อยากฝากว่าตอนนี้เราอยู่ในบททดสอบพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน