X

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล ตะโละหะลอ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุก

()

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล ตะโละหะลอ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุก รักษาความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน


วันนี้ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและให้กำลังใจ พบปะพูดคุยให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน แก่เจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบล ตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ด้วยการพูดคุยสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งแก่เจ้าหน้าชุดคุ้มครองตำบล ให้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้เข้าใจสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น พร้อมทั้งมีความพร้อมในการป้องกันตนเองและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อคุ้มครองดูแลคนส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีความพร้อม ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อพี่น้องประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความอุ่นใจ เพราะฉนั้นแล้วสิ่งสำคัญ คือเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน