X

รมช.เกษตรฯเตรียมเจาะตลาดมาเลย์หลังโควิด-19 คลี่คลาย

นราธิวาส-รมช.เกษตรฯเตรียมเจาะตลาดมาเลย์หลังโควิด-19 คลี่คลาย ซับน้ำตาสมาชิกสหกรณ์จ่ายหนี้ที่สะสมมานาน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 มิ.ย. 2564 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมายังพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบือเร็ง 2 เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน จำนวน 465 ครัว ในทุกปีของฤดูน้ำหลาก ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบยั่งยืน แถมชาวบ้านจะได้ประโยชน์ในการเดินทางไปมาหาสู่ เพื่อติดต่อค้าขายร่วมระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน ตามช่องทางข้ามจุดผ่อนปรน ส่วนสินค้าต่างๆที่มีการซื้อขายระหว่างกัน ก็จะมีการขนส่งด้วยยานพาหนะ โดยผ่านด่านพรมแดนถูกต้องตามกฏหมาย


ต่อมา น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากนายอมรศักดิ์ จู้ทิ่น หัวหน้าด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก โดยเฉพาะในส่วนของการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งไทยและมาเลเซีย การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังประเทศมาเลเซียมีปริมาณลดน้อยลงเป็นอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ต้องล้มเลิกอาชีพดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 1 ปี จนขยายผลไปสู่ภาระหนี้สินที่สะสมจากการกู้ยืมจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่ไม่สามารถจ่ายได้ดั่งเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ในระยะนี้


หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปที่ด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก แล้วเสร็จ น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก เพื่อมอบครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการตลาดและการแปรรูป อาทิ รถแทรกเตอร์ จำนวน 3 คัน เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายและแบบรถเข็น จำนวน 65 เครื่อง ให้กับสหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลกจำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมปิเหล็งจำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่จำกัด เพื่อให้สมาชิกมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรและยกระดับการผลิตสินค้า โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีในการกำจัดวัชพืช เพื่อเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ


โดย น.ส.มนัญญา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวพบปะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลกจำกัด พอสรุปใจความว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายตามลำดับ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะประสานพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและมาเลเซีย เพื่อเจาะตลาดสินค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ มะม่วง พริก แป้งมันสำปะหลัง ขิงและข่า เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถมีศักยภาพปลูกได้ในพื้นที่ ไม่ต้องที่จะซื้อหาจากภาคอื่นๆเพื่อส่งออก โดยเรื่องนี้เราจะนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาบ้านเกิด แถมยังสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและลดต้นทุนการสั่งซื้อเพื่อส่งออกในอีกทางหนึ่ง จึงขอฝากให้สหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง เมื่อรวบรวมข้อมูลตามต้องการขอประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้แล้ว ก็ขอให้เดินทางขึ้นไปพบได้ทึกเมื่อ เพื่อพิจารณาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต่อไป โดยไม่ต้องรอให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย แต่ให้ถือว่าปากท้องของเกษตรกรสำคัญเป็นที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน