X

ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวิตชีวภาพ

นราธิวาส-ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวิตชีวภาพ และปลูกผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 1100 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้อง สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19


จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้ตรวจเยี่ยม แปลงผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวิตชีวภาพ โดยกล่าวว่า การที่จะให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้นั้น ก็คือการพยายามให้เกษตรกรลด การพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน ทั้งในรูปของสารเคมี ปุ๋ยต่างๆ โดยหันมาผลิตโดยไม่ใช้ สารเคมี และปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนแทน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย หมัก ปุ๋ยพืชสด ไม่เพียงแต่จะช่วยลดสารเคมีที่ตกค้าง และปนเปื้อนในผลผลิตที่มี ผลกระทบต่อผู้บริโภคนั้น ยังรวมไปถึงการช่วยฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร ตลอดจนยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับ เกษตรกรเอง การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้ เพราะที่ผ่านมานั้น เกษตรกรที่ ปลูกผักเองก็มีการใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการ ของตลาด แต่ในปัจจุบันสังคม ได้เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มที่จะสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทุกคนต้องการอาหารที่ปลอดสารพิษตกค้าง ดังนั้น การปลูกผักปลอดสารพิษจึงเป็นวิธีการ หนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหา ทั้งต่อตัวเกษตรกร ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน