ผู้ติดเชื้อนราธิวาส เพิ่มอีก 5 ขณะที่ชุมชนพนาสณฑ์ 2 พบผู้ติดเชื้ออีก ล่าสุดยอดสะสมแตะที่ 522 ราย

นราธิวาส-ผู้ติดเชื้อนราธิวาส เพิ่มอีก 5 ขณะที่ชุมชนพนาสณฑ์ 2 พบผู้ติดเชื้ออีก ล่าสุดยอดสะสมแตะที่ 522 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข:กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส ระลอกเริ่ม 1 เม.ย.2564 เป็นต้นมา โดยข้อมูลวันที่ 4 พ.ค.2564 ยอดผู้ป่วยสะสม (รวมที่มาจากต่างประเทศ) จำนวน 522 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย (พบในพื้นที่ อ.รือเสาะ 3,อ.จะแนะ 2) กำลังรักษาในโรงพยาบาล 39 ราย รักษาหาย 482 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปรากฏว่า อ.เมืองนราธิวาส มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด รวม 407 ราย รองลงมาคือ อ.ตากใบ 50 ราย อ.รือเสาะ 16 ราย อ.ระแงะ 15 ราย อ.บาเจาะ 8 ราย อ.สุไหงปาดี 6 ราย อ.จะแนะ 6 ราย อ.ยี่งอ 5 ราย อ.สุไหงโก-ลก 5 ราย อ.ศรีสาคร 3 ราย และ อ.แว้ง 1 ราย ส่วนอำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและยังคงเป็นพื้นที่สีขาวคือ อ.สุคิรินและ อ.เจาะไอร้อง
ขณะเดียวกันล่าสุดสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ได้ออกประกาศให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่ซอยพนาสณฑ์ 2 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ 15 เม.ย.64-1 พ.ค.64 ให้สังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่นแดง ตาแดง ให้รีบไปรายงานตัวและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง รวมทั้งที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ที่มิได้ถูกปิดชุมชนหรือสถานที่ มิให้ออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
*เน้นย้ำว่ามีโอกาสสูงมากที่ผู้ลักลอบกลับจากมาเลเซียจะนำเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่มีความรุนแรงและทำให้ผู้ติดเชื้อทรุดอย่างรวดเร็วหากเป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว
*เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง:รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอที่ท่านเดินทางเข้าไป
*เดินทางมาจากมาเลเซีย:รายงานตัวเข้า Local Quarantine เพื่อติดตามอาการ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน