X

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เตรียมยกระดับมาตรการ ย้ำ! จนท.ประจำด่านรอยต่อจังหวัด ต้องเข้มข้นเพื่อคัดกรองโควิด-19

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เตรียมยกระดับมาตรการ ย้ำ! จนท.ประจำด่านรอยต่อจังหวัด ต้องเข้มข้นเพื่อคัดกรองโควิด-19 ส่วนผู้ที่จะกลับจาก 5 จ.เสี่ยงหลังสงกรานต์ต้องถูกกักตัว

วันนี้ (11 เม.ย.2564) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 17/2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่ได้รับมอบหมายในทุกภารกิจ จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเฉพาะการเสริมกำลังเข้มประจำด่านตรวจความมั่นคงและด่านตรวจโควิด-19 ย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเข้มข้น และหากมีการไม่ให้ความร่วมมือ อาจจะต้องมีการบังคับใช้กฏหมายต่อไป

นอกจากนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 9 ศูนย์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันคือ มาตรการควบคุมทางสาธารณสุข, มาตรการควบคุมตลาด และถนนคนเดิน , มาตรการจุดสกัดเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส , มาตรการให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัย , มาตรการการชุมนุม มั่วสุม หรือการจัดทำกิจกรรม , และการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการกักกันตนตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หากประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ 5 จังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม) ตามคำสั่งที่ 2139/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลหยุดยาวในระยะนี้ เมื่อกลับมายังจังหวัดนราธิวาสจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสอบสวนโรค และรับการกักกันตัวตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด
และหากมีผู้ที่เคยไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ แล้วไม่ได้ไปรายงานกับเจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับการกักกันตัวและยังใช้ชีวิตตามปกติ อาจจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท และดำเนินไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสต่อไป
ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่มเติมสถานที่กักกันตัว 14 วัน ( Local Quarantine) เพื่อสังเกตอาการ จำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการพิจารณาการปิดสถานบันเทิง สถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน